Integritets- och cookiepolicy

Nedan hittar du information om cookies och  hantering av personuppgifter.

Vår webbplatsadress är: https://dalacapital.se.

DalaCapital är ett helägt dotterbolag till Dalarna Science Park och investerar i innovativa startups i Dalarna.

DalaCapital AB följer EU:s dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation. Det är DalaCapital AB 556605-7385 som är personuppgiftsansvarig när vi hanterar personuppgifter.

DalaCapital AB utgår alltid från rättsliga grunder när vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vanligaste anledningarna till att vi har information om dig är att du  bokat ett möte med oss eller har någon annan form av avtal med oss. Vi värnar om din personliga integritet och säljer aldrig vidare dina uppgifter. Endast våra personuppgiftsbiträden, som tillhandahåller våra informationssystem, har tillgång till dina uppgifter.

Vi använder oss av cookies vid besök på vår webbplats. Cookies används som ett hjälpmedel för dig så att du enkelt kan hitta rätt information och anpassa ditt besök efter individuella önskemål. Du kan avvisa cookies i din webbläsare.

Du kan när som helst kontakta oss på info@dalacapital.se för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller om du vill begära utdrag av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Där kan du även läsa mer om dina rättigheter.

Denna webbplats använder cookies för att kunna ge dig en bättre upplevelse.